specialista na zvěřinu

Výkup ulovené zvěře

Vážení uživatelé honiteb, dodavatelé ulovené zvěře,
pro veškeré naše dodavatele zajišťujeme ZDARMA tzv. úřední odebrání vzorku úředním veterinárním lékařem a následné vyšetření ve zkušební akreditované laboratoři v Hradci Králové.

Tímto je dodavatel výslovně zproštěn povinnosti zajištění tohoto vyšetření. Dokladem a potvrzením vyšetřením je doklad o prodeji do našeho zpracovatelského závodu!

Níže si můžete prohlédnout ceník výkupu a další informace.

nahoru